Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:
  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Elewant Sp z o.o. z siedzibą w Radomiu.
  2.  Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres: ul. Puławska 14/18, 26-600 Radom lub mailowo: info@elewant.pl
  3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • Odpowiedzi przez firmę Elewant na Państwa zapytanie za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
   • realizacji zamówień. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą.
   • wysyłania bezpłatnego newslettera.
  1.  Dane będą przechowywane przez firmę Elewant Sp. z o.o. do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
  2.  Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. ubezpieczycielom, bankom, podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą zażądać przekazania danych.
  3.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
  4.  Przysługuje Ci prawo:
   • dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
   • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   • W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
   • Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.